Best Point projekt: veapunktisüsteemi toimimisel on põhiroll politseitööl

pilt

Euroopa Liidu komisjoni poolt toetatud projekt Best Point selgitas välja, kuidas kasutada veapunktisüsteemi kõige efektiivsemalt. Leiti, et põhiroll on selles politsei tugeval tööl, mis peab olema kombineeritud regulaarsete teavituskampaaniatega.

Aastal 2010 alustati Viinis Kick-Off Meeting'u näol Euroopa Liidu komisjoni poolt toetatud projektiga Best Point. Sama aasta sügiseks oli seatud plaan viia läbi andmeanalüüs ja töötada välja meetod, projekti lõpptähtaeg kinnitati 2012. aasta kevadesse. Esimesse teadaolevasse töögruppi oli planeeritud kokku 14 riigi, sealhulgas ka Eesti esindajad. Toimumise algushetkeks korrigeeriti töögrupi koosseisu ning Eesti koos mõne teise riigiga langes töögrupist välja. 

Uuringus kasutati erialast kirjandust ning viidi läbi üle 70 intervjuu erialaspetsialistidega kõigist osalenud riikidest (politsei, transpordiministrid, liikluspsühholoogid). Projekti eesmärk seati seniste liiklusteadmiste ja -oskuste asemel käitumisele ja suhtumisele liikluses. Töö tulemusena valmis käsiraamat veapunktisüsteemi efektiivsemaks kasutamiseks.

Projektis osalesid järgmised institutsioonid: BASt (Germany), CDV (Czech Republic), CERTH (Hellas), DTU (Denmark), ETSC (EU), IFSTTAR (France), ITS (Poland), Malta Transport Authority, RSA (Ireland), SWOV (The Netherlands), VTT (Finland).

Best Point tulemustest tehti ettekanded ka Fit to Drive 5. ja 6. kongressil. Täpsema info Best Point tulemustest leiad SIIT.

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2384
läbiviidud koolitust
42495
edukalt läbinut