06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
16 aastat
riskivältimise koolitusi
2282
läbiviidud koolitust
41815
edukalt läbinut