Rahvusvaheline konverents toob kokku Euroopa liiklusohutuse arendajad

Rahvusvaheline Liikluspsühholoogia assotsiatsioon kohtub maikuu keskpaigas Portugalis, et jätkata Euroopa liiklusohutuse strateegia väljatöötamisega.

Traffic Psychology Internationali (TPI) ehk Rahvusvahelise Liikluspsühholoogia assotsiatsiooni liikmed kohtuvad kaks korda aastas, jagamaks omavahel erinevate riikide liiklusohutuse alaseid praktikaid. Siht on aga assotsiatsioonil üks: arendada Euroopa liiklusohutuse strateegia välja ühistel, riigiülestel alustel.

Seekordsest, Portugalis toimuvast konverentsist osavõtjad keskenduvadki peaasjalikult üleeuroopalise strateegia loomisele ning püüavad leida rõhukohad, kust strateegia arendamisega edasi minna. Eesti seisukohti ja kogemusi liiklusohutuse vallas sõidavad Portugali jagama Ivika Born ja Gunnar Meinhard Liikluskäitumise Arenduskeskuse MTÜ-st.

Konverentsi eel kohtuvad osalejariigid Alcobaças, et anda igale riigile võimalus jagada enda isiklikke liiklusohutuse alaseid mõtteid ja kogemusi. "Towards Zero Accidents" programmi raames saavad kõik TPI liikmesriigid võimaluse esitleda kolme head ideed, mis võiksid liiklusõnnetuste vähenemisele kaasa aidata.

Rahvusvaheline Liikluspsühholoogia assotsiatsioon koondab kokku üle 20 liiklusohutuse spetsialisti 12 Euroopa riigist. Järjekorras 9. konverentsi põhiprogramm toimub 18.-19. maini Portugali linnas Coimbras.

Fotol: TPI liikmed ühisel arutelul

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2402
läbiviidud koolitust
42638
edukalt läbinut