Liiklusspetsialistid tutvustavad teisipäeval alkoholi mõju all tabatud juhtide edasisuunamise pilootprojekti

Maanteeameti, Päästeameti ja Politsei-ja piirivalveameti ennetustöötajate ühisseminar käsitleb erinevate ennetustööde ja projektide tulemusi, kõneledes tuleohutusest eakate juhtide täienduskoolituseni.

Konverents tutvustab Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti ja Päästeameti ametite struktuuride, võtmeisikute ja selle aasta ennetuse tööplaani põhimõtetteid ja parimaid praktikaid.

Hotell Euroopas aset leidval konverentsipäeval räägivad kell 13.30 algavas ettekandes Peeter Rehema ja Gunnar Meinhard parimatest ennetuspraktikatest ning tutvustavad pilootprojekti alkoholi mõju all tabatud juhtide edasisuunamisest. Teiste osalejate poolt tulevad arutlusele ka tuleohutuskampaania "Teeme koos Eesti tuleohutuks" ning „Eakate mootorsõidukijuhtide  täiendkoolitus“. 

Konverents toimub 14.-15. aprillini Tallinnas.

 

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2384
läbiviidud koolitust
42495
edukalt läbinut